Pozyskanie środków na prowadzenie działalności


Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem zobowiązań, jakie zaciąga przedsiębiorca decydując się zdobywać środki do życia na własny rachunek. Takie rozwiązanie ma sporo pozytywnych aspektów: można być szefem samego siebie, samemu wyznaczać godziny pracy oraz kierunki rozwoju. Na przedsiębiorcę czyha również sporo niebezpieczeństw, o których również trzeba myśleć i to już na samym początku; lista potencjalnych zagrożeń prowadzenia określonego rodzaju działalności powinna zostać sporządzona wraz z listą korzyści w momencie pojawienia się pomysłu o własnym biznesie.

Finansowanie własnej działalności

Podstawowym problemem, z którym borykają się młodzi przedsiębiorcy to pozyskanie źródła finansowania. Każda działalność wymaga, aby na początku zasilić ją pewną ilością środków pieniężnych „na start”. Część osób decydujących się na rozpoczęcie działalności dysponuje własnymi środkami, które może przeznaczyć na ten cel. W dzisiejszych czasach wkład własny zdecydowanie ułatwia pozyskanie większych środków, niezbędnych na realizację planów.

Środki pozyskane mogą zostać w ramach dotacji z Urzędu Pracy. Jest to dotacja bezzwrotna, jednak do jej uzyskania spełnić należy kilka warunków, między innymi należy posiadać status osoby bezrobotnej, nie można prowadzić działalności gospodarczej w momencie wnioskowania o dotację, nie można posiadać wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wniosek oraz należy przedstawić zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o dotację.

Środki z UE i kredyty firmowe

Środki można pozyskać z funduszy UE. W obu powyższych przypadkach przedstawić należy dobry biznes plan. Środki z funduszy UE kierowane są do wszystkich obywateli, mogą stać się więc źródłem aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz ludzi młodych. Banki funkcjonujące na polskim rynku również oferują różnego rodzaju kredyty firmowe, jednak do ich pozyskania nie wystarczy tylko dobry biznes plan. Zazwyczaj banki, do udzielenia kredytu, wymagają aby działalność prowadzona była min. 12 miesięcy.

Pomożemy w pozyskaniu środków – sprawdź: your-choice.com.pl